ลักษณะของภาษา

 

Homeผู้จัดทำการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษากับการสื่อสารเสียงและอักษรการสื่อสารด้วยภาษาภาษาที่ใช้ในการประชุมแบบทดสอบ

 

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 
สำนวนภาษากับสื่อสาร 
ลักษณะของภาษา 

 1. การเรียบเรียง
     ภาษาระดับพิธีการและทางการจะเรียบเรียงอย่างเป็นระเบียบ ระดับกึ่งทางการ สนทนา และกันเองหย่อนความเป็นระเบียบลงตามลำดับ
 2. กลวิธีการนำเสนอ
     ภาษาระดับพิธีการ และทางการ นำเสนออย่างกลาง ๆ ไม่เจาะจงว่าผู้ใดเป็นผู้รับสาร ถ้าจำเป็นต้องกล่าวก็กล่าวในฐานะเป็นผู้แทนของกลุ่มบุคคล หรือกล่าวในนามของตำแหน่งนั้น ๆ ภาษาระดับกึ่งทางการอาจมีการนำตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องได้บ้าง ส่วนระดับภาษาระดับสนทนาและกันเองนั้นสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคล
 3. ถ้อยคำที่ใช้
     สรรพนามที่ใช้ระดับพิธีการ ทางการ และกึ่งทางการ ใช้ข้าพเจ้า กระผม ผม ดิฉัน ท่าน ระดับสนทนาและกันเอง ใช้สรรพนามต่างๆ กันได้มาก และอาจใช้นามแทนสรรพนามก็ได้ เช่นใช้ชื่อเล่น เป็นต้น  คำนามที่ใช้แตกต่างกันไปตามระดับภาษา เช่น

ระคับพิธีการและทางการ

ระดับกึ่งทางการลงมา

งานมงคลสมรส

งานแต่งงาน

โรงภาพยนตร์

โรงหนัง

ดวงตราไปรษณียากร

แสตมป์

 

 doll_bear.gifdoll_bear_1.gifdoll_bear_2.gifdoll_bear_3.gifdoll_bear_4.gifdoll_bear_5.gifdoll_bear_6.gifdoll_bear_7.gif

 

จัดทำโดย ครูปัญญา  จันหลิน
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Panya  Janlin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com