พยางค์

 

Homeผู้จัดทำการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษากับการสื่อสารเสียงและอักษรการสื่อสารด้วยภาษาภาษาที่ใช้ในการประชุมแบบทดสอบ

 

พยางค์ 
เสียงหนักเสียงเบา 
อักษร 

 เสียงสระ เสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยุกต์ ประกอบเป็นพยางค์
               พยางค์เปิด คือ พยางค์ที่ไม่มีเสียงพยัญชนะท้าย
               พยางค์ปิด คือ พยางค์ที่มีเสียงพยัญชนะท้าย 9 เสียง

anibilliard_yellow_14.gif โครงสร้างของพยางคanibilliard_yellow_15.gif

 ในการพิจารณาโครงสร้างของพยางค์
               1.พยางค์เปิด หรือ พยางค์ปิด
               2.เสียงพยัญชนะต้น เป็นเสียงพยัญชนะเดี่ยว หรือ เสียงพยัญชนะประสม
               3.เสียงสระ  เป็นสระเสียงเดี่ยว หรือ เสียงสระประสม เสียงสระสั้น หรือ สระเสียงยาว
               4.เสียงวรรณยุกต์ เป็นเสียงสามัญ เอก โท ตรี จัตวา เสียงวรรณยุกต์ระดับ หรือ เปลี่ยนระดับ

 

 

 

จัดทำโดย ครูปัญญา  จันหลิน
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Panya  Janlin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com