เสียงหนักเสียงเบา

 

Homeผู้จัดทำการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษากับการสื่อสารเสียงและอักษรการสื่อสารด้วยภาษาภาษาที่ใช้ในการประชุมแบบทดสอบ

 

พยางค์ 
เสียงหนักเสียงเบา 
อักษร 

 1.ลักษณะส่วนประกอบของพยางค์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับครุ – ลหุดังนี้
          พยางค์เปิด สระเสียงสั้น เป็นลหุ คือ เสียงเบา
          พยางค์เปิด สระเสียงยาว และพยางค์ปิด เป็นครุ คือ เสียงหนัก
 2.ตำแหน่งของพยางค์ในคำ
          คำสองพยางค์ ลงเสียงหนักที่พยางค์ท้าย
          คำหลายพยางค์ ลงเสียงหนักที่พยางค์ท้าย
 3.ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
          คำพยางค์เดียวและเป็นคำสำคัญในประโยค คือ คำนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ที่ใช้ประกอบหลังคำนามหรือคำกริยา เน้นเสียงหนัก
          คำสรรพนาม คำบุพบท คำสันธาน คำวิเศษณ์ที่ใช้ประกอบหน้าคำกริยา มักไม่เน้นเสียงหนัก
 4.เจตนาของผู้ส่งสาร
          ผู้ส่งสารอาจจะเลือกเน้นคำหนึ่งคำใดในประโยคเพื่อให้ผู้รับสารสนใจ หรือเพื่อแฝงบางอย่างเป็นพิเศษ

 

 

 

จัดทำโดย ครูปัญญา  จันหลิน
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Panya  Janlin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com