อักษร

 

Homeผู้จัดทำการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษากับการสื่อสารเสียงและอักษรการสื่อสารด้วยภาษาภาษาที่ใช้ในการประชุมแบบทดสอบ

 

พยางค์ 
เสียงหนักเสียงเบา 
อักษร 

 อักษร คือ เครื่องหมายใช้แทนเสียง อักษรไทยมีรูปสระ 21 รูป พยัญชนะ 44 รูป และรูปวรรณยุกต์ 4 รูป

ข้อน่าสังเกตเกี่ยวกับเสียงและอักษรในภาษาไทย

 1.การออกเสียงไม่ตรงกับรูปเขียน
               1.1เสียงสระสั้น – ยาว เมื่อออกเสียงเน้นหนักเสียงสระจะยาวกว่าเสียงไม่เน้นหนัก
               1.2เสียงวรรณยุกต์ พยางค์ที่ไม่ลงเสียงเน้นหนัก นอกจากเสียงสระจะสั้นลงแล้ว เสียงวรรณยุกต์จะเปลี่ยนไปไม่ตรงกับรูปเขียน
 2.เสียงแต่ไม่ปรากฏตัวอักษร
 3.มีเสียงแต่ไม่มีรูปอักษรแทน
 4.ข้อดีของระบบการเขียนในภาษาไทย

                4.1ทำให้ทราบความหมายของคำพ้องเสียง
                4.2ช่วยสันนิษฐานการออกเสียงคำต่างๆในสมัยก่อน

 

 

 

จัดทำโดย ครูปัญญา  จันหลิน
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Panya  Janlin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com