ภาษาที่ใช้ในการประชุม

 

Homeผู้จัดทำการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษากับการสื่อสารเสียงและอักษรการสื่อสารด้วยภาษาภาษาที่ใช้ในการประชุมแบบทดสอบ

 

ศัพท์ในการประชุม 
การประชุมสาธารณะ 
ศัพท์ที่ใช้กับการประชุม 
ศัพท์เฉพาะในการประชุม 

 

 anibilliard_yellow.gif การประชุม anibilliard_yellow_3.gif
 การประชุม
คือ การสื่อสารอย่างหนึ่ง ผู้เข้าประชุมเป็นทั้งผู้ส่งสาร และผู้รับสาร ส่วนสารก็คือ ความรู้ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  ต่างๆ อารมณ์ ความรู้สึกที่แสดงออกในที่ประชุมนั่นเอง

 

 

 

จัดทำโดย ครูปัญญา  จันหลิน
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Panya  Janlin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com