การประชุมสาธารณะ

 

Homeผู้จัดทำการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษากับการสื่อสารเสียงและอักษรการสื่อสารด้วยภาษาภาษาที่ใช้ในการประชุมแบบทดสอบ

 

ศัพท์ในการประชุม 
การประชุมสาธารณะ 
ศัพท์ที่ใช้กับการประชุม 
ศัพท์เฉพาะในการประชุม 

 การประชุมสาธารณะ เป็นการประชุมที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังและซักถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใน “คาบเวลาอภิปรายทั่วไป” หรือ  “คาบเวลาอภิปรายสาธารณะ”

 anibilliard_yellow_2.gif การใช้ภาษาที่ใช้ในการประชุม anibilliard_yellow_3.gif

 1.การใช้ภาษาสำหรับประธานในที่ประชุม 
     
ภาษาที่ประธานใช้จะขึ้นอยู่กับระดับของการประชุม ถ้าเป็นแบบกันเอง ก็ใช้ถ้อยแบบเป็นกันเองได้ แต่ถ้าเป็นการประชุมตามระเบียบแบบแผนก็ต้องใช้ภาษาทางการ
 
2.การใช้ภาษาของผู้เข้าประชุม
     
ถ้าเป็นการประชุมแบบเป็นกันเอง ใช้ภาษาระดับสนทนาโดยระวังคำพูดให้ชัดเจน และไม่ว่าจะเป็นการประชุมระดับใดในการแสดงความคิดควรจะมีกล่าวนำเสียก่อน เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้รวดเร็ว

 

 button_2.gif

จัดทำโดย ครูปัญญา  จันหลิน
โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 Mr.Panya  Janlin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

thaigoodview.com ปีที่ 10
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com