แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว

 

Homeเกี่ยวกับผู้จัดทำค่ะสัญญาณมือสัญญาณนกหวีดแบบทดสอบ

 

pat@juntrawat.i-p.com

แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว 
แถวตอนเรียงหนึ่ง 
แถวตอนหมู่ 
หน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 
แถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ 
แถวรูปครึ่งวงกลม 
วงกลมแบบผู้เรียกยืนที่จุดศูนย์กลาง 
วงกลมแบบผู้เรียกอยู่ที่เส้นรอบวง 
แถวรัศมีหรือล้อเกวียน 
แถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่ง 

                     

ท่าสัณญาน      ผู้เรียกอยู่ในท่าตรง  เหยียดแขนทั้งสองออกไปด้านข้างลำตัวเสมอแนวไหล่ แบบมือ  นิ้วทั้งห้า

                             ชิดติดกันหันฝ่ามือไปข้างหน้า

ประโยชน์       ใช้สำหรับเข้าแถวต้อนรับ หรือตั้งขบวนต้อนรับหรือตั้งแถวเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณกว้าง

การเข้าแถว    ให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดียวข้างหน้าผู้เรียก ให้กึ่งกลางของแถว อยู่ห่างจากผู้เรียก

                          ประมาณ   6 ก้าว หันหน้าเข้าหาผู้เรียก

การจัดแถว    ให้นายหมู่ของหมู่แรกยืนตรงเป็นหลักทางขวา(ทางซ้ายมือของผู้เรียก) แล้วลูกหมู่เข้าแถวตามลำดับ

                          ทางซ้ายของนายหมู่ ยืนเรียงเคียงกันเป็นแถวหน้ากระดาน  ถ้ามีหลายหมู่ก็ให้แถวลูกเสือแต่ละหมู่

                          ต่อกันไปตามลำดับหมู่ และให้กึ่งกลางแถวอยู่ห่างจากผู้เรียกประมาณ 6 ก้าว ลูกเสือทุกคน (ยกเว้น

                          นายหมู่หัวแถว) ให้ทำ "แลขวา"เพื่อเป็นการจัดแถว

ระยะเคียงระหว่างลูกเสือในหมู่     1 ช่วงศอก    โดยให้ลูกเสือยกมือซ้ายขึ้น"เท้าสะโพก"ให้ฝ่ามือพักบนสะโพก

                         นิ้วเหยียดชิดติดกันและชี้ลงพื้น ศอกเสมอแนวลำตัว   การจัดแถวใช้แขนขวาจดปลายศอกซ้าย

                         ทุกคนจัดแถว ทางขวา ระยะเคียงระหว่างหมู่   1 ช่วงศอก  

การตรวจแถว   เมื่อตรวจจัดแถว  ผู้เรียกจะสั่ง "นิ่ง"ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายลงพร้อมสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรง

 

จากเอกสารประกอบการอบรมของกองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โดย...สมพงษ์  เมธานาวิน

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 

Copyright(c) 2002 Patsara. All rights reserved.