สัญญาณมือ

 

Homeเกี่ยวกับผู้จัดทำค่ะสัญญาณมือสัญญาณนกหวีดแบบทดสอบ

 

pat@juntrawat.i-p.com

แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว 
แถวตอนเรียงหนึ่ง 
แถวตอนหมู่ 
หน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 
แถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ 
แถวรูปครึ่งวงกลม 
วงกลมแบบผู้เรียกยืนที่จุดศูนย์กลาง 
วงกลมแบบผู้เรียกอยู่ที่เส้นรอบวง 
แถวรัศมีหรือล้อเกวียน 
แถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่ง 

 

 

การใช้สัญญาณมือในการเรียกแถวรูปแบบต่าง ๆ ในการฝึกอบรมลูกเสือนั้น  ผู้บังคับบัญชาจะต้องคำนึงในเนรื่องต่อไปนี้

1. รู้ท่าสัญญาณมือในการเรียกแถว

2. ก่อนการใช้สัญญาณมือ ผู้กำกับลูกเสือต้องคำนึงถึง

       2.1 ให้ลูกเสือเข้าแถว เพื่อทำกิจกรรมอะไร

       2.2 จำนวนลูกเสือมีมากน้อยเพียงไร

       2.3 สถานที่จะเข้าแถวพอเพียงหรือเหมาะสมหรือไม่

       2.4 เลือกสัญญาณมือที่จะใช้เรียกแถวแบบไหน

3. ขณะที่เรียกสัญาณ  ผู้กำกับลูกเสือ จะต้องคำนึงถึง

       3.1 ผู้เรียก จะต้องทำสัญญาณมือ ให้ชัดเจน

       3.2 ผู้เรียก จะต้องยืนอยู่กับที่ เพื่อเป็นหลักในการเข้าแถว

       3.3 เพื่อความเรียบร้อยในการเข้าแถว ผู้เรียกจะต้องตรวจแถว แล้วสั่ง "นิ่ง"        

 

จากเอกสารประกอบการอบรมของกองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โดย...สมพงษ์  เมธานาวิน

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 

Copyright(c) 2002 Patsara. All rights reserved.