แถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่ง

 

Homeเกี่ยวกับผู้จัดทำค่ะสัญญาณมือสัญญาณนกหวีดแบบทดสอบ

 

pat@juntrawat.i-p.com

แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว 
แถวตอนเรียงหนึ่ง 
แถวตอนหมู่ 
หน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 
แถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ 
แถวรูปครึ่งวงกลม 
วงกลมแบบผู้เรียกยืนที่จุดศูนย์กลาง 
วงกลมแบบผู้เรียกอยู่ที่เส้นรอบวง 
แถวรัศมีหรือล้อเกวียน 
แถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่ง 

 

ท่าสัญญาณ   ผู้เรียกยืนในท่าตรง (ยืนอยู่ทางด้านเปิดของสี่เหลี่ยม) ยกแขนทั้งสองขึ้นข้างหน้า ให้หน้าแขน

                      ทั้งสองไขว้กันตรงฝ่ามือ ฝ่ามือทั้งสองแบเหยียดหันไปข้างหน้า ฝ่ามือขวาไขว้ทับฝ่ามือซ้าย

                      ประมาณคาง

ประโยชน์      ใช้ในการรวมกอง  ใช้เล่นเกมต่าง ๆ

การเข้าแถว    ถ้าลูกเสือมี 3 หมู่  ให้หมู่ที่ 1 เข้าแถวหน้ากระดานแถวเดียวทางซ้ายมือของผู้เรียก

                      โดยหันหน้าเข้าในรูปสี่เหลี่ยม  หมู่ที่ 2 เข้าแถวหน้ากระดานแถวเดียวด้านตรงข้ามกับผู้เรียก

                     โดยหันหน้าเข้าหาผู้เรียก  และหมู่ที่ 3 เข้าแถวหน้ากระดานแถวเดียวตรงกับหมู่ที่ 1 ซึ่งอยู่ทาง

                     ด้านขวาของผู้เรียก

                                      ถ้ามีหลายหมู่ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เรียกแถว  แต่ควรให้ด้านซ้ายมือกับด้านขวามือ

                     ของผู้เรียกมีจำนวนเท่ากัน

                                    ให้ลูกเสือทุกครปฏิบัติเหมือนกับการเข้าแถวหน้ากระดาน เว้นระยะตรงมุมของแต่ละ

                     ด้านให้เท่ากันพอสมควร ไม่ซ้อนกัน

การจัดแถว    ให้ลูกเสือทุกคน (ยกเว้นรองนายหมู่คนสุดท้ายของหมู่สุดท้าย) ยกมือซ้ายขึ้นเท้าสะโพก

                      โดยให้ฝ่ามือพักอยู่บนสะโพก นิ้วทั้งห้าเหยียดชิดติดกันชี้ลงพื้นอยู่ประมาณแนวตะเข็บกางเกง

                      ศอกอยู่เสมอแนวลำตัว สะบัดหน้าไปทางขวา (ยกเว้นนายหมู่ของหมู่แรก ไม่ต้องสะบัดหน้า )

ระยะเคียงระหว่างลูกเสือในหมู่     1 ช่วงศอก

ระยะเคียงระหว่างหมู่     1  ช่วงศอก

จากเอกสารประกอบการอบรมของกองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โดย...สมพงษ์  เมธานาวิน

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 

Copyright(c) 2002 Patsara. All rights reserved.