เรื่องที่น่าสนใจ

 

Homeเรื่องที่น่าสนใจความรู้พื้นฐานทางธุรกิจรูปแบบขององค์กรธุรกิจสถาบันทางธุรกิจคุณลักษณะของนักธุรกิจ

thaigoodview@hotmail.com

                              เรื่องที่น่าสนใจของนางละม่อม  ม่วงไหมทอง

                                        อาจารย์สอนวิชางานธุรกิจ  อยู่ที่โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี

                                        เรื่องแรกที่ทำคือ ธุรกิจทั่วไป  และจะทำเรื่องต่อไป เทคนิคการขาย  ถ้าใคร

                                        สนใจก็ต้องติดตามต่อไป  ในการทำงานชิ้นนี้ได้สำเร็จ  ขอขอบคุณ  

                                        อาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กทม  และ

                                        อาจารย์บุญชู  ตั้งเจริญ  โรงเรียนคงคาราม  จังหวัดเพชรบุรี

                                                         


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 lamom . All rights reserved.