แววนักดนตรี
Home 
แววผู้นำ 
แววนักคิด 
แววนักสร้างสรรค์ 
แววนักวิชาการ 
แววนักคณิตศาสตร์ 
แววนักวิทยาศาสตร์ 
แววนักภาษา 
แววนักกีฬา 
แววนักดนตรี 
แววนักศิลปิน 

 

 

 

 

 

1. ชอบดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ

ใช่ ไม่ใช่
2. กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี ใช่ ไม่ใช่
3. ชอบศึกษาติดตามประวัติและผลงานของนักดนตรีที่มีชื่อเสียง ใช่ ไม่ใช่
4. ชอบใช้เวลาว่างให้กับคนตรี(อาจเป็นการร้องเพลง การเล่นดนตรีหรือแต่งเพลง) ใช่ ไม่ใช่
5. อยากแสดงดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือเล่นเครื่องดนตรี ใช่ ไม่ใช่
6. ติดตามรายการแสดงดนตรี และเข้าร่วมฟังทุกครั้งที่มีโอกาส ใช่ ไม่ใช่
7. ชอบคบหาพูดคุยกับคนที่มีความสนใจทางดนตรี ใช่ ไม่ใช่
8. สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับดนตรีเพิ่มขึ้นด้วยตนเอง ใช่ ไม่ใช่
9. ฝึกซ้อมเล่นดนตรีหรือร้องเพลงเป็นประจำ ใช่ ไม่ใช่
10. สมัครประกวดเล่นดนตรีหรือร้องเพลงทุกครั้งที่มีโอกาส ใช่ ไม่ใช่
11. อยากเป็นนักดนตรีหรือนักร้องที่มีชื่อเสียง ใช่ ไม่ใช่
12. สะสมเพลงและข่าวในวงการเพลง ใช่ ไม่ใช่
13. ชอบสะสมของที่ระลึกหรือของใช้เกี่ยวกับดนตรี เช่น เข็มกลัดรูปตัวโน๊ต ฯลฯ ใช่ ไม่ใช่
14. สนใจอยากมีอาชีพทางดนตรี เช่น เป็นนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง ฯลฯ ใช่ ไม่ใช่
15. สามารถเรียนรู้ที่จะเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ใช่ ไม่ใช่
16. สามารถรับรู้และเลียนเสียงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ใช่ ไม่ใช่
17. สามารถเล่นดนตรีตามเสียงเพลงที่ได้ยินได้ ใช่ ไม่ใช่
18. มีความเข้าใจและสามารถที่จะใช้เสียงต่าง ๆ ให้บังเกิดต่อความรู้สึกของคนอื่น ใช่ ไม่ใช่
19. เต้น เคลื่อนไหว โยกหัว หรือปรบมือสอดคล้องกับจังหวะเสียงเพลงได้เป็นอย่างดี ใช่ ไม่ใช่
20. สามารถแยกแยะเพลงที่มีท่วงทำนองคล้ายกันได้อย่างแม่นยำ ใช่ ไม่ใช่
21. สามารถบอกได้ว่าเพลงที่ได้ยิน เล่นด้วยเครื่องดนตรีชนิดใด ใช่ ไม่ใช่
22. มีความมั่นใจในการวิเคราะห์เพลงที่ฟังได้ว่าเพลงใด "ดี" หรือ "ไม่ดี" ใช่ ไม่ใช่
23. รับรู้ความแตกต่างของเสียงดนตรีได้อย่างละเอียด ทั้งระดับเสียงความดังและจังหวะ ใช่ ไม่ใช่
24. สามารถสนองตอบต่อจังหวะดนตรีด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย ใช่ ไม่ใช่
25. มีความเชื่อมั่นที่จะเล่นดนตรีหรือร้องเพลง ใช่ ไม่ใช่
26. สามารถริเริ่มสร้างท่วงทำนองได้ ใช่ ไม่ใช่
27. ปรับท่วงทำนอง เนื้อร้องให้เป็นไปตามต้องการได้ ใช่ ไม่ใช่
28. ดัดแปลงวัสดุเหลือใช้ให้เป็นเครื่องดนตรีง่าย ๆ ได้ ใช่ ไม่ใช่
29. จำเนื้อเพลงได้แม่นยำ ใช่ ไม่ใช่
30. คิดริเริ่มแต่งเพลงใหม่ ใช่ ไม่ใช่
31. รู้ว่าตนเองมีความสามารถทางดนตรีด้านใดเป็นพิเศษ ใช่ ไม่ใช่

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2547

พัฒนาโดย อาจารย์ปรีชา  จันทร์เปล่ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
prejan@thaimail.com
1 ธันวาคม 2546
Copyright(c) 2001 Mr.Preecha Janpleng. All rights reserved.