แม่สี (2)

 

        yoyo_blue.gif  1.1.แม่สีจิตวิทยา  

                                    แม่สีจิตวิทยา เป็นสีในกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก และมีผลต่อจิตใจของมนุษย์    กล่าวคือสีที่เราพบเห็นจะสามารถโน้มน้าวชวนให้รู้สึกตื่นเต้น โศกเศร้า โดยมากมักใช้ในการรักษาคนไข้ได้ เช่นโรคประสาท หรือโรคทางจิต แม่สีจิตวิทยาสี 4 สีประกอบด้วย สีแดง  สีเหลือง  สีเขียว และสีน้ำเงิน

                             1.2. แม่สีวิทยาศาสตร์

                                    แม่สีวิทยาศาสตร์เป็นสีที่เกิดจากการสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่น สีของหลอดไฟ สีที่ผ่านแท่งแก้วปริซึม ที่เกิดจากการสะท้อนและการหักเหของแสง แม่สีในกลุ่มนี้ประกอบด้วย สีแสด  สีเขียวมรกต  และสีม่วง

                              1.3. แม่สีศิลปะ

                                    แม่สีศิลปะหรือบางครั้งเรียกว่า แม่สีวัตถุธาตุ หมายถึงสีที่ใช้ในการวาดภาพ หรือสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะทั่วๆ ไปซึ่งเมื่อนำมาผสมกันในปริมาณต่างๆที่ต่างอัตราส่วนกันจะเกิดสีสรรต่างๆมากมายให้เราได้เลือกหรือนำมาใช้ในการสร้างสรรค์  ผลงานที่สวยงามได้ แม่สีในกลุ่มนี้ประกอบด้วย สีแดง  สีเหลือง และสีน้ำเงิน

        

     เมื่อทำความเข้าใจในบทเรียนส่วนนี้แล้วผู้เรียนควรทดสอบด้านทฤษฎีโดยการทำแบบฝึกหัด และฝึกทักษะด้านศิลปะด้วยแบบฝึกทักษะ

 หากมีข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรือข้อคิดเห็นประการใด สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ kesinilphan@hotmail.com

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จัดทำโดย นายสมพงษ์    เกศีนิลพรรณ

Copyright(c) 2003 Mr.Somphong  Kesinilphan.All right reseved.

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2546