ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรี

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนไทยหลังเสียกรุง 2310การรวมประเทศการสร้างและพัฒนาชาติเหตุการณ์ตอนปลายแบบทดสอบหลังเรียน

 

  •   ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรี
  •  ขอขอบคุณ

  1. หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. http://www.Sanook.com
  3. http://www.bandhit.com/history/history.html
  4. http://www.bts.co.th
  5. http://sunsite.au.ac.th
  6. http://www1.mod.go.th
  7. http://www.numtan.com
  8. http://www.kanchanapisek.or.th
  9. http://www1.mod.go.th

จัดทำโดยครูอรัญญา  จันทนะ
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Arunya Jantana. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.