ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรี

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนไทยหลังเสียกรุง 2310การรวมประเทศการสร้างและพัฒนาชาติเหตุการณ์ตอนปลายแบบทดสอบหลังเรียน

 

 •   ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรี
 •  ขอขอบคุณ

 1. หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 2. http://www.Sanook.com
 3. http://www.bandhit.com/history/history.html
 4. http://www.bts.co.th
 5. http://sunsite.au.ac.th
 6. http://www1.mod.go.th
 7. http://www.numtan.com
 8. http://www.kanchanapisek.or.th
 9. http://www1.mod.go.th

จัดทำโดยครูอรัญญา  จันทนะ
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Arunya Jantana. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.