ทศนิยม

Homeณัฐชาภร   วรรณทองแบบทดสอบก่อนเรียน  ทศนิยมการบวกเลขทศนิยมการหาผลคูณทศนิยมความสัมพันธ์ทศนิยมกับเศษส่วนแบบทดสอบหลังเรียน

 

                         สวัสดีค่ะ  สำหรับเรื่อง   ทศนิยม    เป็นเนื้อหาที่ใช้ในการเรียน การสอน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  จังหวัดพะเยา  
ได้นำข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ   ดังนี้

                 p_mushroom.gif http://www.google.co.th

                         http://www.thaigoodview.com

                        หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม ๒ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กระทรวงศึกษาธิการ                         p_mushroom.gif

ขอขอบคุณแหล่งเรียนรู้ ทุกแห่ง  ไว้  ณ  ที่นี้ด้วยค่ะ

                      p_mushroom.gif

จัดทำโดยครูลูกเกด   วรรณทอง
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Natchaporn wanthong.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.