ทศนิยม

  

Homeณัฐชาภร   วรรณทองแบบทดสอบก่อนเรียนทศนิยมการบวกเลขทศนิยมการหาผลคูณทศนิยมความสัมพันธ์ทศนิยมกับเศษส่วนแบบทดสอบหลังเรียน
การกระจายทศนิยม 
ตัวอย่างการกระจาย 
ทำให้เป็นเศษส่วน 

 ทศนิยม
     
ทศนิยมนั้นจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราตลอด  ไม่ว่าจะเป็นการบอกค่าของเงินที่เราใช้   การบอกเวลา   บอกหน่วยความยาว ฯลฯ
     -    การเขียนทศนิยมในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ  ของทศนิยมนั้น
      -  ทศนิยม หมายถึง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มีค่าน้อยกว่า 1 หรือการเขียนตัวเลขประเภทเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10,100,1000 แต่เปลี่ยนรูปจากเศษส่วนมาเป็นรูปทศนิยม โดยใช้เครื่องหมาย . (จุด) แทน
      - ทศนิยมและเศษส่วน ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเทียบได้กับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นสิบ และทศนิยมสองตำแหน่งเทียบได้กับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นร้อย  
  ทศนิยม      หมายถึง ค่าของจำนวนเต็มที่แบ่งออกเป็นสิบส่วน ร้อยส่วน พันส่วน .... เท่า ๆ  กัน ซึ่งเขียนได้ในรูปของเศษส่วน

เช่น     เป็นต้น

ค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก

ล้าน

แสน

หมื่น

พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

จุด

หลักส่วนสิบ

หลักส่วนพัน

1,000,000

100,000

10,000

1,000

100

10

1

หรือ 0.1

หรือ0.001

หลักตัวเลขหน้าจุด  หลักตัวเลขหลังจุด     

       เริ่มกันเลยนะจ๊ะตามหลังมาเร็ว  พรรคพวก

อ่านต่อไปนะจ๊ะ                                     

จัดทำโดยครูลูกเกด   วรรณทอง
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Natchaporn wanthong.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.