ความสัมพันธ์ทศนิยมกับเศษส่วน

   

Homeณัฐชาภร   วรรณทองแบบทดสอบก่อนเรียนทศนิยมการบวกเลขทศนิยมการหาผลคูณทศนิยมความสัมพันธ์ทศนิยมกับเศษส่วนแบบทดสอบหลังเรียน
เขียนเศษส่วนเป็นทศนิยม 
การเขียนเศษส่วนแท้ 
การเขียนเศษส่วนเกิน 
ตัวอย่างการเขียนเศษส่วน 
การเขียนเศษส่วนตัวประกอบร่วม 
ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วน

          4 x 0.3
        4 x 0.3 =                 b_pigeon02.gif

                       =       
                       =  1.2
    ดังนั้น        4 x 0.3  = 1.2

  อ่านต่อไปนะจ๊ะ

จัดทำโดยครูลูกเกด   วรรณทอง
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Natchaporn wanthong.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.