การเขียนเศษส่วนเกิน

   

Homeณัฐชาภร   วรรณทองแบบทดสอบก่อนเรียนทศนิยมการบวกเลขทศนิยมการหาผลคูณทศนิยมความสัมพันธ์ทศนิยมกับเศษส่วนแบบทดสอบหลังเรียน
เขียนเศษส่วนเป็นทศนิยม 
การเขียนเศษส่วนแท้ 
การเขียนเศษส่วนเกิน 
ตัวอย่างการเขียนเศษส่วน 
การเขียนเศษส่วนตัวประกอบร่วม 

 การเขียนเศษส่วนเกิน

  • เขียนเศษเกินที่มีตัวส่วนเป็น 10 หรือ  100 ให้เป็นทศนิยมได้ โดยแปลงเศษเกินให้เป็นจำนวนคละก่อน
  • วิธีการทำตัวเศษให้เหมือนเดิม แต่ตัวส่วนให้เป็น 10 หรือ 100 ทำโดยให้หาจำนวนนับมาคูณตัวส่วนให้เป็น 10 หรือ 100                                                                                    

เดินหน้าต่อไปนะคะ

 อ่านต่อไปนะจ๊ะ

จัดทำโดยครูลูกเกด   วรรณทอง
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Natchaporn wanthong.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.