การสังเคราะห์ของพืช

[Home][ผู้จัดทำ][ทดสอบก่อนเรียน][การค้นพบการสังเคราะห์แสง][การสังเคราะห์แสง][สรุปการสังเคราะห์][ปัจจัยการสังเคราะห์แสง][ทดสอบหลังเรียน]

 

 

 ข้าพเจ้าขอขอบคุณ www. ต่อไปนี้ที่ให้โอกาสศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล

1. www.il.mahidol.ac.th/course/photosyn/main _home

2. www.gro.ac.th/courseare/science/4031102/lessoon 2

3.www.bbt.moe.go.th/StudentWork/Meena/การสังเคราะห์แสง 1.html-3k-

4.www.vcharkarn.com/include/vcafe/Showkratoo.php?Cid=104&Pid=42780

5.www.pwk.ac.th/modules.php?name=Forums&file=wiewtopipic&t=95&highlight=

 6. www.bbt.moego.th./StudentWork/Sararak/04.htmk

 7.http://nd-biology.tripod.com/mysite/nd_biology11.html 

จัดทำโดยครูเพ็ญศรี  ธิมา
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม พะเยา
Copyrigt(c)2006 MS.Pensri  Tima.All rights reserved
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.