โครงสร้างอะตอม

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนนักเคมีแบบจำลองอะตอมหลอดรังสีแคโทดอนุภาคมูลฐานสัญลักษณ์&ไอโซโทปสเปกตรัมแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 สวัสดีค่า โครงสร้างอะตอม เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอม หลอดรังสีแคโทด ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในหลอดรังสีแคโทด ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์ สเปกตรัม อนุภาคมูลฐานของอะตอม ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาค้นคว้า สำหรับเป็นวิทยาทานซึ่งได้รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

หนังสือ เรื่อง คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี ของรศ. ดร. นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
หนังสือ เรื่อง เคมี 1 ว 432 ของ อ. สำราญ พฤกษ์สุนทร 
ข้อมูลจาก แบรนด์ ซัมเมอร์ แคมป์ 2547
http://www.thai-edu.com/index.php
http://www.thai-edu.com/edu/download/a5661.pdf
http://61.19.145.7/student/science403/chem/web/group9/index.htm
 

จัดทำโดยครูพวงเพชร เกตุวีระพงศ์
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Phuangphet Kateweeraphong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.