หลอดรังสีแคโทด

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนนักเคมีแบบจำลองอะตอมหลอดรังสีแคโทดอนุภาคมูลฐานสัญลักษณ์&ไอโซโทปสเปกตรัมแบบทดสอบหลังเรียน

 

ทอมสัน 
โกลด์สไตน์ 
อนุภาคบวกลบ 

 

 หลอดรังสีแคโทด

ใช้ศึกษาการนำไฟฟ้าของก๊าซ ภาวะที่ใช้ในการทดลอง คือ ภายในหลอดรังสีแคโทดจะต้องมีความดันต่ำและใช้ศักย์ไฟฟ้าสูง (10,000 โวลต์) มีลักษณะดังรูป

 

จัดทำโดยครูพวงเพชร เกตุวีระพงศ์
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Phuangphet Kateweeraphong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.