อนุภาคมูลฐาน

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนนักเคมีแบบจำลองอะตอมหลอดรังสีแคโทดอนุภาคมูลฐานสัญลักษณ์&ไอโซโทปสเปกตรัมแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 อนุภาคมูลฐานของอะตอม

อนุภาคมูลฐานของอะตอม ประกอบด้วย

  1. อิเล็กตรอน    Electron  (e)   ค้นพบโดย  ทอมสัน
  2. โปรตอน        Proton    (p)  ค้นพบโดย   โกลด์ชไตน
  3. นิวตรอน        Neutron  (n)     ค้นพบโดย   แชดวิก

 

เปรียบเทียบความแตกต่างของอนุภาคทั้ง 3 ชนิด

อนุภาค

สัญลักษณ์

มวล (Kg)

เปรียบเทียบมวลกับ e 

ประจ

ชนิดของประจุ

proton 

p

1836

+1

neutron

n

1836

0

0

electron

e

1

-1

              

จัดทำโดยครูพวงเพชร เกตุวีระพงศ์
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Phuangphet Kateweeraphong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.