สัญลักษณ์&ไอโซโทป

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนนักเคมีแบบจำลองอะตอมหลอดรังสีแคโทดอนุภาคมูลฐานสัญลักษณ์&ไอโซโทปสเปกตรัมแบบทดสอบหลังเรียน

 

ไอโซโทป 
ไอโซโทน 
ไอโซบาร์ 

 

 สัญลักษณ์นิวเคลียร์

A
     X
Z

A = เลขมวล = จำนวนโปรตอน + นิวตรอน

X = สัญลักษณ์ของธาตุ

Z = เลขอะตอม = จำนวนโปรตอน

    1. เลขมวล (Mass Number) คือ เลขที่แสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอน

    2. เลขอะตอม (Atomic Number) คือ จำนวนโปรตอนภายในอะตอม

ตัวอย่างการเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์

16
    O
  8

จากสัญลักษณ์ของธาตุออกซิเจน จะพบว่า ออกซิเจนมีเลขมวล เท่ากับ 16 เลขอะตอม เท่ากับ 8 ซึ่งคำนวณหาอนุภาคมูลฐานของอะตอมได้ดังนี้ อิเล็กตรอน เท่ากับ 8     โปรตอนเท่ากับ 8     นิวตรอน เท่ากับ 8

 

จัดทำโดยครูพวงเพชร เกตุวีระพงศ์
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Phuangphet Kateweeraphong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.