หน้าที่และพลเมือง

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนการผิดสัญญาหมั้นสังคมไทยประชาธิปไตยการจัดการปกครอง

 

 

 

          สวัสดีคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องหน้าที่และพลเมืองเป็นเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อการศึกษาค้นคว้า สำหรับเยาวชนและประชาชนทุกท่าน ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอขอบพระคุณแหล่งต่าง ๆที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ
           หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 401
            หนังสือเรียนหน้าที่และพลเมือง 
           หากข้อมูลผิดพลาดและบกพร่องประการใดผู้จัดทำขออภัยไว้ณ ที่นี้ด้วยขอขอบพระคุณแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และขอขอบพระคุณ อาจารย์พูนศักดิ์    สักกทัตติยกุลที่ให้ความรู้ในการผลิตสื่ออิเล็กทรรอนิกส์และเป็นกำลังใจจนงานชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
                                                                                                  

 

 

จัดทำโดยครูศรีนวล    พูลเลิศ
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  พะเยา
Copyright(c)2006 Ms. Srinual   Poonlret. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.