สังคมไทย

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนการผิดสัญญาหมั้นสังคมไทยประชาธิปไตยการจัดการปกครอง

 

การจัดลำดับในสังคม 
ค่านิยม 
การปลูกฝังค่านิยมไทย 

 

                                              bus_red01.gif   สังคมไทย
   ลักษณะสังคมไทย
       สังคมไทยเป็นสังคมเก่าแก่ตามประวัติศาสตร์ ถ้านับตั้งแต่ต้นจากสมัยสุโขทัยมีอายุกว่า 700 ปีนับตั้งแต่ชนกลุ่มต่าง ๆที่มีเชื้อสายไทยมีอายุเก่าแก่กว่ามาก
       สังคมไทยประกอบด้วยคนไทยอาจมีเชื้อสายมอญ เขมร ลาว มลายู จีน รวมทั้งชนชาติอื่น ๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมอื่นที่มีต่อวัฒนธรรมไทยได้แก่ วัฒนธรรมจีนและอินเดียเป็นหลัก ต่อมามีวัฒนธรรมตะวันตกทำให้วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยผสมผสานวัฒธนธรรมด้วย สิ่งสำคัญที่แสดงเอกลักษณ์ไทยก็คือ การที่คนไทยมีภาษาไทยที่เป็นภาษาพูดและเขียนเป็นของตนเอง
                                                                                           b_pigeon02.gif
                      การจัดลำดับช่วงชั้นในสังคม
                       ค่านิยม
                      การปลูกฝังค่านิยมไทย

 

จัดทำโดยครูศรีนวล    พูลเลิศ
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  พะเยา
Copyright(c)2006 Ms. Srinual   Poonlret. All rights reserved

.จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.