หลักการปกครองประชาธิปไตย

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนการผิดสัญญาหมั้นสังคมไทยประชาธิปไตยการจัดการปกครอง

 

หลักการปกครองประชาธิปไตย 
สิทธิมนุษยชน 
ประชาธิปไตย 

             a_rabbit_blue.gifหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
    ผู้ปกครอง
                   การใช้กฏหมายเป็นหลักในการปกครอง
                   การแยกใช้อำนาจอธิปไตย
                   การกระจายอำนาจ                                                                    b_pigeon02.gif
      ประชาชน
                    การกำหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
                   การปกครองตนเองของประชาชน

 

 จัดทำโดยครูศรีนวล    พูลเลิศ
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  พะเยา
Copyright(c)2006 Ms. Srinual   Poonlret. All rights reserved

.จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.