สิทธิมนุษยชน

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนการผิดสัญญาหมั้นสังคมไทยประชาธิปไตยการจัดการปกครอง

 

หลักการปกครองประชาธิปไตย 
สิทธิมนุษยชน 
ประชาธิปไตย 

 

                                                                         b_pigeon01_1.gif สิทธิมนุษยชนb_pigeon01_1_1.gif   
                                   ในสังคมประชาธิปไตย สมาชิกของสังคม คือสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด สมาชิกของสังคม หมายถึง ปัจเจกชน หรือคนแต่ละคน ที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม ประชาธิปไตยศรัทธาในคุณค่าความเป็นมนุษย์ควรเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์และสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางที่ทตนเองปราถนาได้อย่างมีอิสระ ไม่ถูกคุกคาม บีบบังคับ กดขี่ ข่มเหง โดยบุคคลอื่น
        ในประเทศไทยประชาธิปไตยจึงมีการรับรองและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน ซึ่งเรียกว่า สิทธิมนุษยชน
                                                    b_penguin_blue.gif           b_penguin_red.gif            b_penguin_blue_1.gif 

 จัดทำโดยครูศรีนวล    พูลเลิศ
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  พะเยา
Copyright(c)2006 Ms. Srinual   Poonlret. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.