แบบทดสอบเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

 


ทำแบบทดสอบ โดยใช้เม้าส์คลิ๊กเลือกหน้าคำตอบที่ถูกที่สุดให้ครบทั้ง 10 ข้อ ก่อนคลิ๊กปุ่ม "ตรวจคำตอบ" หากต้องการเริ่มต้นทำใหม่ให้คลิ๊กปุ่ม "เริ่มต้นทำใหม่" ด้านล่างของจอ

1. ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูป
สามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้

1)

2)

3)

4)


2. จากรูป ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูป
สามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้

1)

2)

3)

4)


3. กำหนดให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้าน AD ยาว a หน่วย AC
ยาว b หน่วย และ AD ยาว c หน่วย ข้อใดเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ถูกต้อง

1)

2)

3)

4)


4. จากรูป จงหาค่า a

1) 7

2) 15

3) 17

4) 23


5. จากรูป จงหาค่า a

1) 1.0

2) 1.5

3)1.8

4) 2.0


6. ต้นไม้ต้นหนึ่งใช้ลวดผูกที่จุดกลางต้น แล้วดึงมาผูกหลัก ซึ่งห่างจาก
โคนต้น 8 เมตร ถ้าลวดยาว 10 เมตร ต้นไม้จะสูงกี่เมตร

1) 2 เมตร

2) 5 เมตร

3) 6 เมตร

4) 18 เมตร


7. ถ้าด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยมรูปหนึ่งยาว 15 นิ้ว และด้านประกอบมุมฉาก ด้านหนึ่งยาว 9 นิ้ว จงหาความยาวด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่ง

1) 6 นิ้ว

2) 10 นิ้ว

3) 12 นิ้ว
4) 36 นิ้ว

8. พื้นที่ของสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งเท่ากับ 36 ตารางฟุต อัตราส่วนของด้านประกอบมุมฉากเป็น 3 : 4 ด้านตรงข้ามมุมฉากจะยาวเท่าใด
1) 5 ฟุต
2) 7 ฟุต
3) 10 ฟุต

4) 15 ฟุต


9. สามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามเป็นอัตราส่วน 14 : 48 : 50 สามเหลี่ยมรูปนี้
จะเป็นสามเหลี่ยมชนิดใด

1) สามเหลี่ยมมุมแหลม

2) สามเหลี่ยมมุมป้าน

3) สามเหลี่ยมหน้าจั่ว

4) สามเหลี่ยมมุมฉาก


10. กำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD มีพื้นที่ 180 ตารางนิ้ว DE ยาว 25 นิ้ว
จงหาความยาว AE โดยประมาณ

1) 17 นิ้ว

2) 18 นิ้ว

3) 20 นิ้ว

4) 22 นิ้ว
คะแนน =
คำตอบที่ถูกต้องคือ:

ถ้าต้องการทำแบบฝึกหัดอีกครั้ง คลิ๊ก "เริ่มต้นทำใหม่"
ถ้าต้องการเข้าสู่เนื้อหาอื่น คลิ๊กเลือกทางด้านซ้ายของจอ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2551