กำเนิดจักรวาล

ระบบสุริยะจักรวาล
Home 
สอบก่อนเรียน 
กำเนิดจักรวาล 
การค้นพบของมนุษย์ 
การเกิดสุริยุปราคา 
การเกิดจันทรุปราคา 
ระบบสุริยะจักรวาล 
สอบหลังเรียน 
ผู้จัดทำ 

จักรวาลไม่ใช่มีเพียง 1 เดียวเท่านั้น

 

แต่มีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าจักรวาลมีขอบกั้น

จักรวาลจึงเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ ในอวกาศ

ระบบสุริยะจักรวาลเล็กกว่านั้นอีก

 

 

จัดทำโดยนายอภิชาติ  พงษ์ภู่
โรงเรียนบ้านวังพร้าว กิ่งอ.บึงนาราง จ.พิจิตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.

Copyright (c) 2004  Mr.Apichat  Pohngpu All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.