ผู้จัดทำ
Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษณ์คำบุพบทคำสันธานคำอุทานทดสอบหลังเรียน

 

 

ชื่อ                นางนีรนุช  อินกองงาม

ตำแหน่ง         อาจารย์  1  ระดับ  5

เกิดวันที่         6  มีนาคม  2511

การศึกษา       ครุศาสตร์บัณฑิต เอกการประถมศึกษา  สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์

สถานที่ทำงาน   โรงเรียนวัดหนองปล้อง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร  เขต 1

ระดับชั้นที่สอน    สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 

จัดทำโดยนีรนุช  อินกองงาม
โรงเรียนวัดหนองปล้อง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

Copyright (c) 2004  Mrs.Neeranuch  Inkonggam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.