บัวรดน้ำ

ผู้จัดทำ 
สอบก่อนเรียน 
เครื่องมือการเกษตร 
สอบหลังเรียน 

 

บัวรดนำ

การใช

        ใช้สำหรับรดน้ำพืช  น้ำที่ออกจากฝักบัวจะเป็นฝอยกระจายทั่วต้นพืช    ทำให้พืชได้รับน้ำอย่างทั่วถึง  และส่วนต่าง ๆ ของพืชไม่หักง่าย  การใช้     บัว รดน้ำ  ถ้าไม่ระมัดระวังจะเสียหายง่ายที่ส่วนคอของ     ฝักบัวจึงควรจับที่หูหิ้วหรือที่มือจับเท่านั้น

 

ความปลอดภัยในการใช

        ก่อนใช้ควรตรวจดูสภาพของบัวรดน้ำตรงที่มือจับหรือหูหิ้วเสียก่อน    ถ้าชำรุดควรซ่อมให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้  และขณะที่ใช้ต้องจับถือให ้แน่นเพื่อไม่ให้ตกลงเท้า

 

การทำความสะอาดและเก็บรักษา

        ภายหลังการใช้แล้ว  ควรล้างทำความสะอาดถังตัวถังและฝักบัว      อย่าให้เศษหญ้าหรืออย่างอื่นอุดตัน  แล้วคว่ำเก็บเข้าที่


จัดทำโดยครูบุบผา  อินทนุ
โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี สพท.พิษณุโลก  เขต  2

Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.