กรรไกรตัดกิ่ง

ผู้จัดทำ 
สอบก่อนเรียน 
เครื่องมือการเกษตร 
สอบหลังเรียน 

 

กรรไกรตัดกิ่ง   

การใช้

        ใช้สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดเล็ก เช่น  กิ่งที่แห้งไม่ สมบูรณ์  เป็นโรคและแมลงกัดกิน  หรือใช้ตัดแต่งพืชที่มี ใบและกิ่งหนา   เกินไป  ก่อนใช้ควรปลดที่รัดสปริงออก  ใช้มือที่ผู้ใช้ถนัดจับโดยใช้อุ้งมือบริเวณนิ้วหัวแม่มือบังคับกรรไกร  ตอนบนในการตัดกิ่ง

 

ความปลอดภัยในการใช้

        ขณะตัดแต่งกิ่งควรใช้อย่างระมัดระวังโดยไม่ให้หลุดมือหรือแกว่งเล่น

 

การทำความสะอาดและเก็บรักษา

        ภายหลังการใช้ควรล้าง  เช็ดทำความสะอาด     ทาน้ำมัน   กันสนิม  และหยอดน้ำมันตรงสปริงขากรรไกร  แล้วเก็บเข้าที่    โดยการแขวน 


จัดทำโดยครูบุบผา  อินทนุ
โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี สพท.พิษณุโลก  เขต  2

Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.