ผู้จัดทำ

 

 

ผู้จัดทำ 
สอบก่อนเรียน 
ตอนที่ 1 
ตอนที่ 2 
ตอนที่ 3 
ตอนที่ 4 
สอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 ชื่อ  จรัญ     งูนิ่ม
อาจารย์  2    ระดับ   6
โรงเรียนบ้านแยง    อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120

 

 

 

จัดทำโดยครูจรัญ งูนิ่ม
โรงเรียนบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3

Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights