พืชมหัศจรรย์

 

 

 

       เรียนผู้ใช้บทเรียน

                การจัดทำบทเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อทางการเรียน มิได้มีจุดประสงค์อื่นใด เนื้อหาของสื่อเกี่ยวกับเรื่อง พืช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่  2 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
                หวังว่าสื่อที่ได้จัดทำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้สื่อทุกท่าน

 

 

จัดทำโดยครูจรัญ งูนิ่ม
โรงเรียนบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3

Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights