สอบหลังเรียน

 

 

ผู้จัดทำ 
สอบก่อนเรียน 
ตอนที่ 1 
ตอนที่ 2 
ตอนที่ 3 
ตอนที่ 4 
สอบหลังเรียน 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ส่วนประกอบสำคัญของพืชได้แก่

  ก.  ใบและลำต้น
  ข.  ดอก  ใบ  ลำต้น  ราก
  ค.  ลำต้น  และ  ดอก
  ง.  ผล  และ  เมล็ด
2. ส่วนประกอบใดของดอกที่ทำให้เกิดการสืบพันธุ์
 
  ก.  เกสรตัวเมีย  -  กลีบเลี้ยง
  ข.  เกสรตัวผู้ - กลีบดอก
  ค.  เกสรตัวผู้ - เกสรตัวเมีย
  ง.  กลีบเลี้ยง  -  กลีบดอก
3. การสร้างอาหารของพืชไม่ต้องอาศัยข้อใด

  ก.  คาร์บอนไดออกใซด์
  ข.  แสงแดด
  ค.  ออกซิเจน
  ง.  น้ำ

4. โครงสร้างของพืชที่ทำหน้าที่สร้างอาหาร

  ก.  ราก
  ข.  ลำต้น
  ค.  ผล
  ง.  ใบ

5. สิ่งสำคัญที่ช่วยในการดำรงชีวิตของพืชคืออะไร

  ก.  น้ำ  อากาศ  แสงแดด
  ข.  น้ำ  แร่ธาตุ  วิตามิน
  ค.  น้ำ  อาหาร  แร่ธาต
  ง.  อากาศ  แสงแดด  แร่ธาตุ

6. สิ่งใดเป็นวัตถุดิบในการสร้างอาหารของพืช

  ก.  คลอโรฟีลล์
  ข.  น้ำและออกซิเจน
  ค.  น้ำและคลอโรฟีลล์
  ง.  น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์

7. พืชสร้างอาหารจำพวกใด

  ก.  โปรตีน
  ข.  ไขมัน
  ค.  วิตามิน
  ง.  แป้ง

8. พืชคืนก๊าซออกซิเจนให้กับบรรยากาศจากกระบวนการใด

  ก.  หายใจ
  ข.  ปรุงอาหาร
  ค.  ดูดซึมแร่ธาตุ
  ง.  คายน้ำ

9. เซลล์สืบพันธุ์ตัวผู้ของพืชมีดอกเรียกว่าอะไร

  ก.  รังไข่
  ข.  ละอองเรณู
  ค.  เกสรตัวผู้
  ง.  ไข่

10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับดอกของพืช

  ก. ไข่อ่อนคือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย่
  ข. ก้านชูอับละอองเรณูมียางเหนียว
  ค. ละอองเรณูอยู่ในรังไข
  ง. เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้มีชั้นเดียว 

จัดทำโดยครูจรัญ งูนิ่ม
โรงเรียนบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3

Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights