สอบก่อนเรียน

 

 

ผู้จัดทำ 
สอบก่อนเรียน 
ตอนที่ 1 
ตอนที่ 2 
ตอนที่ 3 
ตอนที่ 4 
สอบหลังเรียน 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ส่วนประกอบสำคัญของพืชได้แก่

  ก.  ดอก  ใบ  ลำต้น  ราก
  ข.  ใบ  และ  ลำต้น
  ค.  ลำต้น  และ  ดอก
  ง.  ผล  และ  เมล็ด
2. ส่วนประกอบใดของดอกที่ทำให้เกิดการสืบพันธุ์
 
  ก.  เกสรตัวผู้ - เกสรตัวเมีย
  ข.  เกสรตัวผู้ - กลีบดอก
  ค.  เกสรตัวเมีย  -  กลีบเลี้ยง
  ง.  กลีบเลี้ยง  -  กลีบดอก
3. การสร้างอาหารของพืชไม่ต้องอาศัยข้อใด

  ก.  คาร์บอนไดออกใซด์
  ข.  ออกซิเจน
  ค.  แสงแดด
  ง.  น้ำ

4. โครงสร้างของพืชที่ทำหน้าที่สร้างอาหาร

  ก.  ราก
  ข.  ลำต้น
  ค.  ใบ
  ง.  ผล

5. สิ่งสำคัญที่ช่วยในการดำรงชีวิตของพืชคืออะไร

  ก.  น้ำ  อาหาร  แร่ธาตุ
  ข.  น้ำ  แร่ธาตุ  วิตามิน
  ค.  น้ำ  อากาศ  แสงแดด
  ง.  อากาศ  แสงแดด  แร่ธาตุ

6. สิ่งใดเป็นวัตถุดิบในการสร้างอาหารของพืช

  ก.  คลอโรฟีลล์
  ข.  น้ำและออกซิเจน
  ค.  น้ำและคลอโรฟีลล์
  ง.  น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์

7. พืชสร้างอาหารจำพวกใด

  ก.  แป้ง
  ข.  ไขมัน
  ค.  วิตามิน
  ง.  โปรตีน

8. พืชคืนก๊าซออกซิเจนให้กับบรรยากาศจากกระบวนการใด

  ก.  หายใจ
  ข.  ดูดซึมแร่ธาตุ
  ค.  ปรุงอาหาร
  ง.  คายน้ำ

9. เซลล์สืบพันธุ์ตัวผู้ของพืชมีดอกเรียกว่าอะไร

  ก.  รังไข่
  ข.  ละอองเรณู
  ค.  ไข่
  ง.  เกสรตัวผู้

10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับดอกของพืช

  ก. ละอองเรณูอยู่ในรังไข่
  ข. ก้านชูอับละอองเรณูมียางเหนียว
  ค. ไข่อ่อนคือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
  ง. เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้มีชั้นเดียว 

จัดทำโดยครูจรัญ งูนิ่ม
โรงเรียนบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3

Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights