ตอนที่ 2

 

 

ตอนที่ 2_1 
ตอนที่ 2_2 
ตอนที่ 2_3 
ตอนที่ 2_4 

 

      การเจริญเติบโตเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดซึ่งรวมถึงพืชด้วย  การเจริญของพืชสังเกตได้จากการเพิ่มขนาดหรือเพิ่มจำนวน เช่น  มีใบเพิ่มจากหนึ่งเป็น  2  ใบ  มีรากยาวขึ้นหรือมีลำต้นสูง  เป็นต้น  การเจริญของพืชจะเกิดอย่างมีขั้นตอนและต่อเนื่องกันไป ทำให้มีขนาดยาวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโครงสร้างที่มีลักษณะง่ายๆ จนกลายเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อน เพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง  

     ปัจจัยสำหรับการเจริญเติบโตของพืช
        1.  แสง
        2.  ดิน
        3.  น้ำหรือความชื้น
        4.  อากาศและอุณหภูมิ

 

 

จัดทำโดยครูจรัญ งูนิ่ม
โรงเรียนบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3

Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights