ตอนที่ 3

 

 

ผู้จัดทำ 
สอบก่อนเรียน 
ตอนที่ 1 
ตอนที่ 2 
ตอนที่ 3 
ตอนที่ 4 
สอบหลังเรียน 

 

           การสร้างอาหารของพืช  เรียกว่า  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง   สารที่สำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง คือ   คลอโรฟิลล์ ซึ่งมีสีเขียวและมีอยู่ที่ใบของพืช  พืชจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นน้ำตาล  และก๊าซออกซิเจนมีคลอโรฟิลล์เป็นตัวช่วยโดยคาร์บอนไดออกไซค์จะผ่านเข้าไปทางรูใบขณะที่รากดูดน้ำขึ้นมาน้ำตาลจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแป้งสะสมไว้ที่ใบและลำเลียงไปสะสมตามส่วนต่างๆ อีก  

 

 

 

จัดทำโดยครูจรัญ งูนิ่ม
โรงเรียนบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3

Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights