ตอนที่ 4

[Home][ผู้จัดทำ][สอบก่อนเรียน][ตอนที่ 1_1][ตอนที่ 2_1][ตอนที่ 4_1][สอบหลังเรียน]
 

 

ตอนที่ 4_1 
ตอนที่ 4_2 

 

      พืชมีมากมายหลายชนิด พืชแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันหลายประการถึงแม้พืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกัน  แต่พืชเหล่านี้ก็มีลักษณะบางประการที่เหมือนกันด้วย ดังนั้นจึงสามารถใช้ลักษณะที่เหมือนกันของพืชเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพืช เพื่อทำให้ง่ายต่อการศึกษาเกี่วกับการดำรงชีวิตของพืช เราสามารถจำแนกพืชออกเป็น  2  พวกใหญ่  ได้ดังนี้
             1.  พืชมีดอก  คือ  พืชที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีส่วนของดอกสำหรับใช้ในการผสมพันธุ์ เพื่อให้เกิดเป็นพืชต้นใหม่  พืชมีดอกจัดเป็นพืชชั้นสูง  เพราะมีส่วนประกอบสำคัญๆ คือ  ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล  และเมล็ด  เช่น  กุหลาบ  กล้วยไม้  ชบา  ทานตะวัน  มะม่วง  ชมพู่
             2.  พืชไม่มีดอก  หรือพืชไร้ดอก  คือ  พืชที่ไม่มีดอกเลย  ตลอดการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็ตาม พืชจำพวกนี้จึงไม่มีดอกสำหรับใช้ในการผสมพันธุ์  แต่จะสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ซึ่งจะงอกเป็นต้นใหม่ได้  เช่น  เฟริร์น  เห็ด  สน  ปรง  ผักกูด  ผักแว่น

 

 

จัดทำโดยครูจรัญ งูนิ่ม
โรงเรียนบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3

Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights