ตอนที่ 4_1_1

 

 

ตอนที่ 4_1 
ตอนที่ 4_2 

 

 

 

        การสืบพันธุ์ของพืชมีดอกแบบอาศัยเพศ
      เมื่อพืชมีดอกเจริญเติบโตเต็มที่จะเริ่มออกดอกภายในดอกจะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์  โดยเกสรตัวผู้สร้างเซลล์สืบพันธุ์ตัวผู้หรือละอองเรณูเก็บไว้ในอับละอองเรณู ส่วนเกสรตัวเมียจะมีรังไข่ ซึ่งภายในรังไข่มีไข่ (ออวุล)  ทำหน้าที่เก็บเซลล์สืบพันธุ์ตัวเมียหรือไข่อ่อนเอาไว้
      การสืบพันธุ์ของพืชมีดอกแบบอาศัยเพศ  มีลำดับขั้นตอน  ดังนี้
                  1.  
การถ่ายละอองเรณู  คือ การที่ละอองเรณูไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย การถ่ายละอองเรณูเกิดได้  2   ลักษณะ  คือ  การถ่ายละอองเรณูในดอกเดียวกัน  และการถ่ายละอองเรณูข้ามดอก
                  2.
 การปฏิสนธิ  คือ  เซลล์สืบพันธุ์ตัวผู้  (ละอองเรณู)  ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์ตัวเมีย (ไข่อ่อน)  เมื่อเกิดการถ่ายละอองเรณู  ละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมียและได้รับอาหารที่ยอดเกสรตัวเมีย จะงอกหลอดไปตามเกสรตัวเมีย และเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่
                  3.  
การเปลี่ยนแปลงของดอกหลังการปฏิสนธิ  หลังการปฏิสนธิยอดและก้านชูเกสรตัวเมียจะเหี่ยวลง กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมียก็จะแห้งแล้วร่วงหลุดไป  ส่วนรังไข่และออวุลจะมีการเจริญเติบโตต่อไป โดยรังไข่จะเจริญกลายไปเป็นผล ส่วนออวุลจะเจริญไปเป็นเมล็ด ซึ่งภายในเมล็ดจะเก็บต้นอ่อน และอาหารสะสมไว้ภายในเพื่อเกิดเป็นต้นใหมต่อไป 

 

 

จัดทำโดยครูจรัญ งูนิ่ม
โรงเรียนบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3

Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights