ประวัติผู้จัดทำ

 

Homeดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนดาวพลูโต

 

 

ประวัติผู้จัดทำ 
ระบบสุริยะจักรวาล 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

ผู้จัดทำ

นางสาวสุวิชา   ปู่ซึ้ง

ตำแหน่ง

อาจารย์ 1  ระดับ 5  โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2

วุฒิการศึกษา

2544  การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

2539 ครุศาสตรบัณฑิต  (คบ.คณิตศาสตร์ วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

คติประจำใจ

ฝันให้ใกล  ไปให้เลยฝัน

 

จัดทำโดยนางสาวสุวิชา  ปู่ซึ้ง  โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
โดยการสนับสนุนจากกลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright (c) 2004 Miss Suwicha Poosung. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.