ผักบุ้งจีน

Homeผู้จัดทำไม้ผล ไม้ยืนต้นพืชผักสวนครัว

 

ผักบุ้งจีน 
ผักหวานป่า 

 

 ผักบุ้งจีน

 

ผักบุ้งที่ปลูกในประเทศไทย มี ประเภท ผักบุ้งไทย (Ipomoea aquatic Var. aquatica) มีดอกสีม่วงอ่อน ก้านสีเขียวหรือม่วงอ่อน ใบสีเขียวเข้ม และก้านใบสีม่วง และผักบุ้งจีน (Ipomoea aquatica Var. reptans) ซึ่งมีใบสีเขียว ก้านสีเหลืองหรือขาว ก้านดอกและดอกสีขาว ผักบุ้งจีนนิยมนำมาประกอบอาหารกว้างขวางกว่าผักบุ้งไทย จึงนิยมปลูกเป็นการค้าอย่างแพร่หลาย ทั้งการปลูกเพื่อบริโภคสด และการผลิตเมล็ดพันธุ์ ปัจจุบันผักบุ้งจีนได้พัฒนาเป็นพืชผักส่งออกที่มีความสำคัญ โดยส่งออกทั้งในรูปผักสด และเมล็ดพันธุ์ การส่งออกเฉพาะผักบุ้งจีนเพื่อบริโภคสดไม่มีตัวเลขแน่นอน เพราะรวมผักบุ้งจีนในหมวดผักสดอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ ผักสดชนิดต่าง ๆ ตลาดที่สำคัญคือฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์ สำหรับเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนประเทศไทยสามารถส่งออกเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในปี 2538 ปริมาณ 540.6 ตัน มูลค่าการส่งออก 19.8 ล้านบาท

 

 

จากสถิติ การปลูกผักของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2536/2537 มีพื้นที่ปลูกผักบุ้งจีนถึง 54,302 ไร่ ผลผลิตสด 50,237 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 925 กิโลกรัม แหล่งปลูกผักบุ้งจีนเพื่อบริโภคสด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี นครนายก พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา และสงขลา เป็นต้น สำหรับแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนเป็นการค้าที่สำคัญ ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี

 

ผักบุ้งจีนเป็นพืชผักที่นิยมรับประทานกันมาก มีคุณค่าทางอาหารสูงประกอบด้วยไวตามิน และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย โดยเฉพาะไวตามิน เอ ซึ่งเชื่อกันว่าช่วยบำรุงสายตา มีปริมาณสูงถึง 9,550 หน่วยสากล ในส่วนที่รับประทานได้สด 100 กรัม หรือ 6,750 หน่วยสากล ในส่วนที่รับประทานได้เมื่อสุกแล้ว 100 กรัม นอกจากนี้ยังมี แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัสและไวตามินซีเป็นองค์ประกอบสำคัญด้วย

 

คุณค่าทางอาหาร ผักบุ้งจีนสดและสุกแล้ว

 
ผักบุ้งจีน %
กาก
%
น้ำ
%
เถ้า
%
โปรตีน
%
ไขมัน
%
ไฟเบอร์
%คาร์โบไฮเดรท
รวมไฟเบอร์
แคลอรี แคลเซี่ยม (มก.) ฟอสฟอรัส (มก.) เหล็ก (มก.) ซัลเฟอร์ (มก.) โปรแตสเซี่ยม (มก.)
สด 28 90 1.3 2.7 0.4 1.1 5.6 30 30 42 2.5 44 469
สุกแล้ว - 92.5 1.0 2.4 0.2 0.8 3.9 21 21 44 1.4 - -

 
ผักบุ้งจีน วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ไนอาซิน
สด 47 9550 0.09 0.16 0.8
สุกแล้ว 10 6750 0.05 0.13 0.7

ที่มา : FAO, 1980
หมายเหตุ : คำนวณจาก ผักบุ้งสด 100 กรัม ในส่วนที่รับประทานได้

 


ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลักษณะการเจริญเติบโต สภาพแวดล้อมที่ต้องการ
พันธุ์ผักบุ้งจีน การปลูกผักบุ้งจีนเพื่อบริโภคสด การดูแลรักษา
แมลงศัตรูผักบุ้งและการป้องกันกำจัด โรคผักบุ้งและการป้องกันกำจัด คุณภาพผักบุ้งจีนส่งออก
เอกสารอ้างอิง

 จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม  2006

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.