การเดินทางไปหนองคาย

 

Homeผู้จัดทำรู้จักหนองคายบึงโขงหลงบั้งไฟพญานาคข้าวเหนียวนึ่งบึงโขงหลง

 

 

การเดินทางไปหนองคาย 

 

 

: : : ก า ร เ ดิ น ท า ง - - - - > จั ง ห วั ด ห น อ ง ค า ย : : :
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 616 กิโลเมตร
การเดินทาง :- ข้อมูลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

bullet_pieces.gif ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหมายเลข 1 ผ่านสระบุรี แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคายรวมระยะทางทั้งสิ้น 615 กิโลเมตร

bullet_pieces.gif ทางรถโดยสารประจำทาง :-
บริษัท ขนส่ง จำกัด จัดรถวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-หนองคาย ทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ รายละเอียดติดต่อได้ที่ โทร. 936-2852-66

bullet_pieces.gif ทางรถไฟ :-
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ-หนองคาย ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 223-7010, 223-7020

bullet_pieces.gif ทางเครื่องบิน :-
สามารถไปได้โดยลงที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี จากนั้นต่อรถเข้าจังหวัดหนองคายอีก 51 กิโลเมตร รายละเอียดสอบถามได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด โทร. 280-0060,628-2000

 

จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.