การซื้อขายสินค้าและบริการ

 

HomeAbout myselfประวัติความเป็นมาอินเทอร์เน็ตในไทยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการทำงานของ SLIP/PPPอินเตอร์เน็ตทำงานอย่างไร? ใครเป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตบริการในอินเตอร์เน็ตโทษของอินเทอร์เน็ต

thaigoodview@hotmail.com

[ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์][สนทนาแบบออนไลน์][กระดานข่าว][การขอเข้าระบบจากระยะไกล][Net2Phone][Game online][Software Updating][PalmIIIc][WAP][การซื้อขายสินค้าและบริการ][การให้ความบันเทิง]

     10) การซื้อขายสินค้าและบริการ (E-Commerce= Electronic Commerce)

เป็นการจับจ่ายซื้อ-ขายสินค้า และบริการ เช่น ขายหนังสือ คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว ฯลฯ ปัจจุบันมีบริษัทนับหมื่นบริษัทใช้อินเทอร์เน็ตในการทำธุรกิจ และให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ในปี 2540 การค้าขายบนอินเทอร์เน็ตมีมูลค่าสูงถึง 1 แสนล้านบาท และจะเพิ่มเป็น 1 ล้านล้าน ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจแบบใหม่ที่น่าสนใจ และเปิดทางให้ทุกคนเข้ามาทำธุรกิจได้โดยโดยใช้ทุนไม่มากนัก

 

ตั้งแต่ 04 พฤศจิกายน 2545
คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

Copyright(c) 2001 www.thaigoodview.com. All rights reserved.