การให้ความบันเทิง

 

HomeAbout myselfประวัติความเป็นมาอินเทอร์เน็ตในไทยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการทำงานของ SLIP/PPPอินเตอร์เน็ตทำงานอย่างไร? ใครเป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตบริการในอินเตอร์เน็ตโทษของอินเทอร์เน็ต

thaigoodview@hotmail.com

[ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์][สนทนาแบบออนไลน์][กระดานข่าว][การขอเข้าระบบจากระยะไกล][Net2Phone][Game online][Software Updating][PalmIIIc][WAP][การซื้อขายสินค้าและบริการ][การให้ความบันเทิง]

    11) การให้ความบันเทิง (Entertain)

     

ในอินเทอร์เน็ตมีบริการด้านความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ เช่น เกมส์ เพลง รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เป็นต้น เราสามารถเลือกใช้บริการเพื่อความบันเทิงได้ตลอด 24 ชั่วโมง และจากแหล่งต่างๆ  ทั่วทุกมุมโลก ทั้งจากประเทศไทย อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย เป็นต้น

การใช้บริการอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอสมควร เพราะโลกของอินเทอร์เน็ต ข้อมูลส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ขอให้เตรียมพจนานุกรมไว้ เพื่อค้นคว้าศัพท์หรือข้อความที่เราต้องการรู้ความหมาย เป็นการฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวด้วย

ตั้งแต่ 04 พฤศจิกายน 2545
คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

Copyright(c) 2001 www.thaigoodview.com. All rights reserved.