เนื้อหา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับทุกช่วงชั้น

 

 

ผู้จัดทำ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ 

 

วันที่นำเสนอ

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

ปรับปรุงครั้งที่ 1

-

 

 

 คำแนะนำและกำลังใจ

 โปรดคลิกที่นี่

 

 

 เชิญท่านเข้าสู่เว็บเพจนี้ โดยคลิกที่นี่

 

 

จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน