เนื้อหา

โปรแกรมนำเสนอผลงาน Impress
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ช่วงชั้นที่ 3

 

 

ผู้จัดทำ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ 

 

วันที่นำเสนอ

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

ปรับปรุงครั้งที่ 1

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

 

 

 

 

 

 

 เชิญท่านเข้าสู่เว็บเพจนี้ โดยคลิกที่นี่

 

 

จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน