เนื้อหา

การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำหรับทุกช่วงชั้น

 

 

ผู้จัดทำ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ 

 

วันที่นำเสนอ

วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2543

ปรับปรุงครั้งที่ 1

-

 

 

 คำแนะนำและกำลังใจ

 โปรดคลิกที่นี่ครับ

 

 

 เชิญท่านเข้าสู่เว็บเพจนี้ โดยคลิกที่นี่

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com. All rights reserved.