กัณฑ์ทศพร

 

Homeผู้จัดทำเฉลิมพระเกียรติความเป็นมามหาเวสสันดรชาดกบทส่งท้ายPhotosLinks

ข้อคิดประจำกัณฑ์ กัณฑ์ทศพร

พระอินทร์ประทานพร 10 ประการ
แก่พระนางผุสดี

             การทำบุญจัดให้สำเร็จสมประสงค์ต้องอธิษฐานตั้งเป้าชีวิตตนปรารถนาไว้  ความปรารถนาที่จะสำเร็จดังตั้งใจ ผู้นั้นต้องมี ศีลสมบูรณ์ ทำดีรักษาดี เพิ่มพูนความดี จะไม่มีตกต่ำ


ความย่อ

กัณฑ์ที่ 1 ทศพร มี 19 พระคาถา

จำเนียรกาลมา พระนางผุสดีเทพอัปสรสิ้นบุญ จะต้องจุดติ ท้าวสักกะ พระสวามี ทรงทราบ จึงพาพระนางไปประทับยังสวนนันทวัน ในเทวโลก เพื่อความสำราญพระทัยแล้วตรัส บอกว่า บัดนี้เธอสิ้นบุญ จะต้องจุดติ ไปบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วฉันให้พร 10ประการ  เธอจึ่งเลือกตามใจชอบเถิด

พระนางผุสดี ได้ทูลขอพร 10 ประการ  ตามที่พอใจดังนี้

1.  ขอให้หม่อนฉันได้อยู่ในปราสาททอง ขอพระเจ้า สีวิราชพระนครสีพี
   2.  ขอให้หม่อนฉันมีจักษุดำ ดุจนัยน์ตาลูกเนื้อ
   3.   ขอให้หม่อนฉันมีคิ้วดำสนิท
   4.  ขอให้หม่อนฉันมีนามว่า  ผุสดี
   5.  ขอให้หม่อนฉันมีพระโอรสที่ทรงเกียรติยศเหนือกษัตริย์ทั้งหลายและมีใจบุญ
   6.  ในเวลาทรงครรภ์ ขออย่าให้ครรภ์ ขอหม่อนฉันนูนปรากฏ ดังสตรีสามัญ
   7.  ขอให้หม่อนฉันมีถันงาม ในเวลาทรงครรภ์ก็อย่ารู้ดำและต่อไป ก็อย่าให้หย่อนยาน
   8.  ขอให้หม่อนฉันมีเกศาดำสนิท
   9.  ขอให้หม่อนฉันมีผิวงาม
 10. ขอให้หม่อนฉันทรงอำนาจ ปลดปล่อยนักโทษได้

ท้าวสักกาเทวราช ก็ทรงประสาทพระพรให้สมประสงค์

จบความย่อ
ปี่พาทย์ทำเพลงสาธุการ

อานิสงส์

ผู้ใดบูชากัณฑ์ทศพร ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมบัติดั้งปรารถนา ถ้าป็นสตรี จะได้สามีเป็นที่ชื่นชอบเจริญใจ  บุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ประสงค์เช่นเดียวกัน  จะได้บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่าย  มีรูปกายงดงาม  มีความประพฤติดี  กิริยาเรียบร้อยทุกประการ

 


www.thaigoodview.com

คุณเข้ามาใช้งานอันดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2548
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright (c) 2005 บ้านไทยกู๊ดวิว www.thaigoodview.com. All rights reserved.