เฉลิมพระเกียรติ

 

Homeผู้จัดทำเฉลิมพระเกียรติความเป็นมามหาเวสสันดรชาดกบทส่งท้ายPhotosLinks

 

เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนได้จัดเทศน์มหาชาติิเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องกันมาี ปีนี้เป็นปีที่ 4 โดยจัดให้มีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในอภิลักขิตสมัย 80 พรรษา มหาราชา โดยจัดให้มีขึ้นในวันที่ 9-10 มิถุนายน  พ.ศ. 2548 ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

 


www.thaigoodview.com

คุณเข้ามาใช้งานอันดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2548
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright (c) 2005 บ้านไทยกู๊ดวิว www.thaigoodview.com. All rights reserved.