ความเป็นมา

 

Homeผู้จัดทำเฉลิมพระเกียรติความเป็นมามหาเวสสันดรชาดกบทส่งท้ายPhotosLinks

 

ความเป็นมาของคำว่า “มหาชาติ” และเทศน์มหาชาติ

 

ความเป็นมาของคำว่า “มหาชาติ” และเทศน์มหาชาติ

                          อันเวสสันดรชาดกนี้     คัมภีร์ธัมมบทขุททกนิกายกล่าวว่า     เป็นพุทธดำรัสที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสแก่ภิกษุสงฆ์ขีณาสพสองหมื่น     และมวลหมู่พระประยูรญาติที่นิโครธารามมหาวิหาร     ในนครกบิลพัสดุ์ในคราวเสด็จโปรดพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา     และพระวงศ์ศากยะ   เพราะปรารภฝนโบกขรพรรษให้เป็นเหตุจึงตรัสเวสสันดรชาดกในที่นี้

 


www.thaigoodview.com

คุณเข้ามาใช้งานอันดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2548
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright (c) 2005 บ้านไทยกู๊ดวิว www.thaigoodview.com. All rights reserved.